infeksiyöz anemi (Chicken Anaemia) - Nurvet Veterinerlik | Gaziantep Veteriner

infeksiyöz anemi (Chicken Anaemia)

infeksiyöz anemi (Chicken Anaemia)

Etken: Hastalığın etkenine Chicken anaemia agent (CAA) adi verilmiştir. Parvoviruslardan olduğu kabul edilir.

Sebepler ve semptomlar: Bulaşma büyük ölçüde vertikaldir. Horizantal bulaşma önemsizdir. Hastalik iki haftalıktan büyük hayvanlarda herhangi bir bozukluğa neden olmaz. Haemort hageson the wing of a young chke with ChickenIectos An the rume Bhue Wirg Drease Günlük SPF civcivlerde patojendir. Mortalite %25-50'dir. Şiddetli yaygın hemoraji, kemik iliğinin plazesi ve lenfoid organların atrofisi ile karakterizedir. Anemi tablosu hakimdir

Korunma: Genel hijyenik önlemlere dikkat edilir. Aşılama ile hastalıktan korunma sağlanır. 

Gaziantep Veteriner
whatsapp
RENGINI SEÇ