Marek Hastalığı - Nurvet Veterinerlik | Gaziantep Veteriner

Marek Hastalığı

Marek Hastalığı

Etkeni Herpesviradae grubuna ait bir virüstür. 3 serolojik tipi bildirilmektedir. Tavuk Herpes virüsü (THV), ancak hücre ile beraber kaldığı sürece canli kalabilir. Hindilerden, tavuklar için nonpatojenik fakat THV ile antijenik yakınlığı olan ve bu edenle aşi olarak kullanılan hindi herpes virüsü (HHV) izole edilmiştir. Virus, hücrelerin çekirdekleri içinde yaşar

Tanım: Marek hastaliğı tavukların cesitli organlarında, dokularında, periferal ve optik sinirlerde mononukleer lenfositlerin (genellikle T lenfositleri) üremesi ve birikmesi ile kendini belli eden, tümoral, bulaşicı ve öldürücü bir hastaliğidir. Hastalik doğal koşullarda sadece tavuklarda görülmektedir. Özellikle gençlerde immun sistemi baskilayicı (immunsupresif) bir etkiye sahiptir. Hastalik her yaşta görülebilirse de, gençler (10-15 haftalık) daha duyarlıdır, 15-30 haftalık hayvanlarda da görülebilir. 


Korunma : Koruyucu amaçla hayvanlar 1.günden itibaren aşılanırlar. Sadece bir kez yapılır aşılamada yaygın olarak HHV kullanılır. Virüs ya hücre sizdir ve hücre içindedir. Ki bu saklanması için sıvı azot gerektirir. Her iki aşı türünde inokülasyonla yapılır aşılı hayvanlar sonradan patojen bir virusla enfekte olduklarında kendileri hastalanmamalarına karşın onlarla birlikte veya direkt temasta bulunanlara aktarabilir ve enfekte olmalarına neden olabilirler.  

Gaziantep Veteriner
whatsapp
RENGINI SEÇ