Kuş Gribi - Veba - Nurvet Veterinerlik | Gaziantep Veteriner

Kuş Gribi - Veba

Kuş Gribi - Veba

Kuş gribinin tanımı, Kanatların, solunum ve sinir sistemine ait belirtilerle birlikte yüksek bir morbidite ve mortalite ile karakterize akut enfeksiyöz, kotagiyöz viral hastalığıdır. 


  • Bulaşma : 
    - Hasta hayvanların akıntıları ve özellikle dışkı ile direk temas,
  • - Bulaşık yem, su, malzeme ve kıyafetlerle temas  
  • - Klinik olarak hastalık belirtilerini göstermeyen su ve deniz kuşlarıyla temas
  • - Kırık ve çatlak bulaşık yumurtlar civcivleri kuluçka makinesinde iken enfekte edebilir.

Kuş Gribinin Belirtileri :

Duyarlı tavuklarda 2-3 günlük inkubasyon süresini takiben hastalık belirtileri aniden ortaya çıkar. hastalığın seyri genellikle kısadır ve hızla yayılır. öksürük, tıksırma, gözde ve burunda akıntı (grimsi, kanlı) yaygın semptomlardır. yüksek virülent form kafada şişlik ve siyonoz oluşur, ishal ve ani ölümlerde artış gözlenir. akut dönemi atlatan hayvanlarda inkoordinasyon, dönme gibi sinirsel belirtiler görülür. kitle halinde ölümler meydana gelir. 

Gaziantep Veteriner
whatsapp
RENGINI SEÇ