Histomoniazis (Hindilerin Karabaş Hastalıği) - Nurvet Veterinerlik | Gaziantep Veteriner

Histomoniazis (Hindilerin Karabaş Hastalıği)

Histomoniazis (Hindilerin Karabaş Hastalıği)

Etken: Hastalığın etkeni Histomonas meleagridis adlı protozoondur. Hem ameboik hem de flagellar aktiviteye sahip olan etken polimorf yapılıdır. Bu protozoonun kist şekilleri yoktur

Tanım: Enfeksiyöz enterohepatitis veya karabaş hastalığı olarak adlandırılan histomoniazis; başta hindi olmak üzere tavuk, keklik, bildircin, sülün gibi kanatlilarda görülen paraziter bir hastaliktır.

Bulaşma: Enfeksiyon trofozoitlerin ağız yoluyla alinması ile şekillenebilir. Ancak trofozoitler dış şartlara ve mide asidine dayanıksız olduğundan bu şekildeki bulaşma histomoniazisin yayılışında önemli bir yer tutmaz. Enfeksiyonun yayılışında tavuklarda yaygın bir nematod olan Heterakis gallinarum yumurtaları önemli rol oynar. H.gallinarum ile enfekte kanatlılarda Histomonas'lar nematodun ovaryumlarına girerek çoğalır, ovaryumdan yumurtalara ve larvalara geçer. İçerisinde H.gallinarum larvalarını taşıyan yumurtaların yer solucanları tarafindan alınması ile birlikte Histomonas'lar Heterakis larvalari ile beraber yer solucanlarina geçer ve bu solucanlarin bünyesinde uzun süre kalabilirler kanatlılar ya enfekte H.gallinarum yumurtalarını ya da enfekte yer solucanlarını yemek sureti ile hastalığa yakalanır.

 

Belirtiler: Hastalık karaciğerden nekrotik odaklar ve sekumda ülserlerin oluşumu ile karakterizedir. Histomoniazis saha şartlarında genellikle 3-12 haftalık hindi palazlarında görülmektedir. Bu yaş grubunda mortalite % 80- 100 arasında değişmektedir. Akut enfeksiyonlarda prepatent süre 8 gündür. Efekte hindi sürülerinde gida tüketiminde azalma, depresyon, kanatlarda duşme, tüylerde karışıklık, sarı renkli diskilama, bazen ibik ve sakallarda siyahlaşma görülebilmektedir. Hastalığın perakut seyrettiği durumlarda hayvanlar belirgin bir semptom göstermeden 24 saat içerisinde ölürler. Yaşlı hindilerde kronik hastalık genellikle iyileşme ile sonlanir ancak enfeksiyonlarda ölüm de görülebilmektedir


Hastaliğin tanısı: Klinik semptomlar, otopsi bulguları, histopatolojik. muayeneler,karaciğer ve sekumdan alınan doku kazıntılarından hazırlanan flotilerin giemsa ile boyandiktan sonra incelenmesi ve Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR) gibi moleküler teknikler ile konulmaktadır.

Tedavi ve Korunma: Koruma önlemlerinden en önemlisi tavuklarla hindilerin ayrı tutulmasıdır. Tavuklar hastalığı taşırlar. Hindi palazları da yaşlı hindilerden ayrı tutulmalıdır. Tavuk bakıcıları hindilerin yanına gitmemelidir. Onlar da hastalığı taşırlar. Hindi kümeslerinde altliklar sık sık temizlenmeli, çıkan altlık yakılmalıdır. Histomonas parazitini taşıyan diğer parazitlerle ve solucanlarla mücadele etmelidir. Hasta hayvanların tam bir tedavisi mümkün değildir  

Gaziantep Veteriner
whatsapp
RENGINI SEÇ